El Col·legi Oficial de Metges ofereix aquest apartat per tal de facilitar la recerca de feina a tots els col·legiats així com a les entitats que cerquen professionals mèdics per a la seva organització.