Actualitat i publicacions

En aquest apartat podràs trobar totes les notícies que genera el col·legi i totes les publicacions que edita, ja sigui en format paper o en format digital. També trobaràs altres publicacions d'interès pel nostre col·lectiu, així com els estatus, la memòria anual o bé el codi deontològic.