Per tal de fer front al pagament d'aquestes activitats en períodes de vacances, sempre que els pares treballin.

 

Aportació del PPS COMT

Fins a 300 € per any.

 

Més informació:

Condicions d'accés  

Formulari de sol·licitud  

Model 145  

Sol·licitud de pròrroga anual