En situacions de jubilació i de baixa maternal per compensar la pèrdua econòmica per l'absència de guàrdies. 

Altres situacions a valorar per la comissió rectora del PPScomt. 

 

Més informació:

Condicions d'accés  

Formulari de sol·licitud  

Model 145  

Sol·licitud de pròrroga anual