Comparteix:
Virus Hepatitis C

L'accés als medicaments innovadors per a l'Hepatitis C, malaltia que afecta a milers de malalts, és avui un problema de Salut Pública de primer ordre, que presenta dificultats de finançament davant el seu elevat preu final als diferents mercats que varia entre els 69.000 € per tractament a EUA, el país on és més car, als 750 € a Índia i Egipte, quan el cost real de producció d'aquests fàrmacs antivirals orals pot oscil·lar entre els 50 i 100 € per pacient, segons estudis publicats.

L'Hepatitis C és una malaltia greu que s'adquireix essencialment per contacte amb la sang de persones malaltes i de les quals, bona part dels afectats, encara no ho saben que la pateixen. S'estima que a Espanya el nombre d'infectats pot arribar a 500.000.

 

Segons refereix la informació oferta pels fabricants i els resultats dels assajos clínics efectuats fins al moment, els nous tractaments són molt eficaços contra l'Hepatitis C i poden permetre en menor temps i amb escassos efectes secundaris, guanyar-li la batalla a la malaltia.

El Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat ha creat una Comissió d’Experts que s’encarregarà de valorar les evidències científiques que donen suport a una o diverses estratègies de tractament, recomanant quines són les més adients i viables.

Un dels efectes de les retallades i de la insuficiència financera del sistema sanitari és la restricció en el finançament públic de nous fàrmacs eficaços, i en conseqüència la limitació de l'accés als mateixos de pacients que els precisin. Aquesta situació no ha tingut conseqüències importants quan les innovacions farmacològiques oferien millores clíniques poc rellevants respecte a les anteriors o bé perquè podien ser substituïdes per alternatives terapèutiques que les precedien. Però hi ha una situació nova, determinada per l'eficàcia i seguretat dels nous fàrmacs contra l'Hepatitis C, una malaltia per la qual abans no existien solucions terapèutiques apropiades. Es tracta d'un gran segment de població afectada que espera tractament per a una malaltia que en bona part determinarà el futur de les seves vides.

Des del COMT demanem que:

  1. Es desenvolupi, al més aviat possible, una estratègia estatal per al tractament de l’hepatitis C, que tingui en compte els principis d’equitat que caracteritzen el nostre Sistema Nacional de Salut i que rebi el finançament adequat de forma immediata i finalista per part de l'Estat.
  2. Una negociació amb la indústria farmacèutica que contempli l’anàlisi cost-efectivitat i permeti, d’acord amb els volums i el temps, un escalat a la baixa dels preus de mercat. Atesa la seva transcendència, caldria portar la negociació en l’àmbit de la Unió Europea.
  3. L'actual model de relacions de la indústria farmacèutica amb el SNS, que es concreta al llarg de tota la cadena de valor del medicament i molt especialment en la recerca, producció i finançament de nous fàrmacs, està esgotat i precisa una reforma en profunditat.
  4. I per últim, crear un pacte d'Estat per la sanitat, subscrit per tots els grups polítics per abordar les reformes estructurals pendents en honor de la sostenibilitat del SNS i la millor atenció a les necessitats dels pacients.

Tarragona, 22 de gener de 2015Dr. Fernando Vizcarro
President del Col·legi Oficial de Metges de Tarragona

Cercar