Comparteix:

El passat 22 de novembre de 2019 el Col·legi de Metges de Tarragona vam celebrar un dels actes més emotius de la Institució: La Diada Col·legial. A continuació es transcriu el discurs íntegre d'obertura del President.

Les primeres paraules d’aquest discurs voldria que fossin d’agraïment i reconeixement. Avui, assistim a un acte dedicat a reconèixer i premiar la tasca de professionals i institucions dedicades a ajudar i guarir a la societat. El denominador comú que les uneix no és cap altra que la capacitat de treball, l’esforç i la solidaritat. Per mi, és una gran satisfacció poder reconèixer en aquest acte la tasca de la Doctora Elisa Jiménez, del Doctor Francesc Anglès i del Doctor Jordi Salas. Uns professionals que han de servir com a exemple a les futures generacions, per què gràcies a ells, la professió de la medicina avui en dia és una mica millor. No puc oblidar tampoc  a la resta d’homenatjats avui i que en una estona podrem conèixer, així que felicitats i enhorabona a tots ells.

La Diada Col·legial és un dels actes més emotius del Col·legi i, enguany per a mi, és un dia ben especial. 

És la darrera diada com a President del COMT, ja que l’any vinent hi ha eleccions en el col·legi. Així que el primer que voldria fer és agrair a totes i tots els companys de la Junta de Govern actual, així com la resta de companys i companyes que han format part en les anteriors Juntes, la confiança dipositada en mi durant tot aquest temps. Ha estat un llarg viatge on hem tirat endavant un projecte ambiciós i que, sense vosaltres, no hagués estat possible. En tots aquests anys, 11 cap a 12, hem volgut ser una institució de referència pel que fa a la preservació dels drets dels nostres col·legiats. Hem treballat per garantir una bona praxi mèdica i hem volgut garantir, sempre, els drets dels ciutadans.

Per a fer això possible hem treballat de valent des del principi. Hem aconseguit modernitzar la nostra institució i fer-la molt més participativa amb fites com la implementació del web del col·legi, l’optimització de les xarxes socials o d’altres aspectes tan rellevants com el carnet col·legial o la signatura electrònica. Però la feina no s’ha aturat mai al COMT. Hem treballat per a vosaltres amb la mateixa il·lusió des del primer dia i ho continuem fent amb mesures com la creació d’una aplicació per a la nostra col·legiació que conjuga tot el que acabo de dir. Una eina participativa on hi trobarem tota mena d’informació que podrem fer servir quan i on desitgem i que estarà activa ben aviat. I com podeu suposar, es tracta d’una APP pròpia.

Quan vaig accedir al càrrec ho vaig fer amb un objectiu clar: Vetllar per vosaltres, les metgesses i els metges i ho hem aconseguit amb convenis com per exemple l’acord amb Fiscalia en matèria d’agressions considerant l’agressió al facultatiu com  un delicte d’atemptat. D’altres, més recents, com la signatura amb el Consell de l’Audiovisual de Catalunya. Aquest acord signat conjuntament amb els altres Col·legis de Metges de Catalunya va sorgir amb l’objectiu de vetllar per la salut de la ciutadania i, en particular, per combatre les fake news relacionades amb la salut, especialment la protecció dels menors evitant la publicitat que pugui portar a conductes ludòpates. I n’hem seguit signant d’altres com l’assolit amb el 112 i també voldria fer èmfasi en la col·laboració institucional constant amb els sindicats.

Com deia, sempre hem millorat els vostres serveis, n’hem creat de nous però també n’hem reactivat d’altres que estaven aturats i un dels exemples més clar és el de les Seccions Col·legials. La de Medicina de l’esport, medicina laboral, l’estètica, la medicina complementària, la privada lliure, la dels metges cooperants o la dels metges tutors són seccions amb una activitat important dins de la Institució i, permeteu-me, que faci un breu incís. En el cas de la Secció dels Metges Tutors comptem amb la figura del Dr. Francesc Feliu. Ell, és també el vocal nacional de Metges Tutors i Docents de la Organización Médica Colegial de España. Gràcies a aquest fet, el Col·legi gaudeix d’una especial representació a estatalment en aquest àmbit. 

La feina que hem fet ha estat sempre mirant de satisfer les necessitats de totes i tots els col·legiats. Tant dels que ja exerceixen com els que ho faran ben aviat. Estic parlant en aquest cas d’acords com el que vam signar amb l’Escola de Preparació per als exàmens MIR, conegut com a CTO Medicina, i que ha permès que, durant anys, els futurs metges i metgesses de la medicina s’hagin pogut formar en les nostres seus de Reus i Tarragona. La formació ha estat i segueix sent un pilar per a nosaltres i en aquest punt vull recordar la col·laboració mantinguda amb l’Acadèmia de Ciències Mèdiques, amb les seves seus a Reus, Tortosa i aquí a Tarragona, així com les societats científiques de cada especialitat.

I seguint amb la formació, especial rellevància va tenir el conveni que vam signar amb la Universitat Rovira i Virgili pel qual, aquesta universitat va ser pionera en impartir una assignatura d’Ètica i Deontologia, per part de la Comissió del nostre Col·legi, en la Facultat de Medicina. En aquest cas, m’agradaria també destacar i agrair la feina del President de la Comissió de Deontologia del COMT, el Dr. Antoni Labad. La feina que ha realitzat al capdavant d’aquesta comissió ha estat ingent, així que moltes gràcies.   

Parlant de Deontologia, voldria fer especial èmfasi en la tasca feta des del COMT. El 2014 vam tenir l’orgull de poder organitzar el Segon Congrés de Deontologia a nivell estatal a Tarragona, tota una fita amb gran repercussió per a nosaltres i la ciutat de Tarragona i que, avui dia, continua sent un referent en l’ambit estatal. 2 anys més tard, vam participar a Girona en el III Congrés de la Professió mèdica organitzat pel Consell de Col·legis de Metges de Catalunya on es va poder actualitzar, en temps i forma, aspectes rellevants de la nostra professió i formalitzar el compromís professional amb la ciutadania. Aquests congressos també van servir per a treballar en el que darrerament heu pogut conèixer, i ser partícips: La modificació del Codi Deontològic. Aquesta modificació és fruit del treball conjunt dels 4 col·legis però és innegable que la feina prèvia s’ha fet a cada casa. Som l’única professió en la qual tots els col·legiats som partícips de les normes per les quals s’ha de regir la professió mèdica.

Com deia abans, la feina al Col·legi no s’ha aturat mai perquè la vostra opinió, ha estat, és i serà important. Una de les iniciatives més recents i importants que hem dut a terme va ser l’enquesta sobre l’eutanàsia i el suïcidi mèdicament assistit. Era important conèixer quin és el vostre parer sobre temes rellevants i el grau de participació, amb les diferents opinions, va ser positiu. Recordant les iniciatives, els projectes o les modificacions que durant aquest temps hem dut a terme voldria fer memòria de l’adequació que vam fer dels Estatus Col·legials a la legislació vigent l’any 2011 o fer esment de la Fundació Musa, dedicada a la protecció social dels nostres col·legiats i familiars. 

Però a més d’aquests projectes també hem tingut força visites institucionals.  Des del qui va ser Conseller d’Interior Jordi Jané, passant pels diferents titulars de la Conselleria de Salut: Marina Geli, Boi Ruiz, Toni Comín i darrerament Alba Vergés. En totes les visites, des del COMT hem manifestat les necessitats i les mancances que els nostres professionals han patit i pateixen al Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre. Avui és un dia de celebració i m’agradaria també recordar l’aspecte més lúdic i festiu de la vostra/nostra casa. Des de la festa infantil de nadal, que en poc menys d’un mes acollirem de nou, a d’altres com el d’avui, una festa de retrobament i de reconeixement de la tasca dels nostres professionals, hem intentat sempre fer del COMT un espai participatiu. Voldria fer una especial menció també a la vocalia de jubilats amb el Dr. Fontanet al capdavant. Una vocalia molt activa, que ha organitzat innumerables actes socials i culturals, tenint un paper fonamental com a comissari del 120è aniversari del COMT i autor del llibre dedicat a Antonius Musa, que aviat serà publicat.

Vaig acabant però abans voldria tenir unes paraules d’agraïment. 

En primer lloc agrair als recursos humans i professionals vinculats a la Institució. Sense elles i ells res del que us estic explicant hagués estat possible. En segon lloc, a les autoritats polítiques. La col·laboració i el suport rebut han estat sempre magnífics. Gràcies a vosaltres, avui tenim l’estàtua del primer metge tarragoní de la història coneguda. Ja sabeu a qui em refereixo, oi? No és altra que n’Antonius Musa. Especialment voldria expressar el meu agraïment al Senyor Josep Fèlix Ballesteros, el senyor Rubén Vinyuales i el senyor Dídac Nadal, aquí presents, i no voldria oblidar al Senyor Josep Poblet, a les hores, President de la Diputació. Però des d’aquí, i aprofitant aquesta diada, m’agradaria demanar a les autoritats presents la necessitat de donar més valor a la figura d’aquest metge. L’acord assolit amb l’anterior govern de crear una talla d’en Musa a mida real presidint la Via de l’Imperi no s’ha assolit. Des d’aquesta Institució ens agradaria poder veure aquesta petició feta realitat i també, cal recordar, la promesa de dotar la ciutat de Tarragona amb un carrer o una plaça en honor als metges tarragonins.

Abans d’acabar voldria recordar que la nostra/vostra Diada és un acte festiu. Una celebració de retrobament entre companys, d’homenatges més que merescut a professionals que han tingut una vida lligada al Col·legi i a la medicina així que enhorabona.

I finalment, agrair la confiança dipositada en mi durant tots aquests anys que he estat al capdavant de la Institució. Ha estat un gran plaer representar-vos i vetllar pels nostres/vostres drets.

Feliç diada.

 


Dr. Fernando Vizcarro
President del Col·legi Oficial de Metges de Tarragona

Cercar