Comparteix:
Hospital Universitari Joan XXIII

Sr. Director,

Vull felicitar a aquest diari pel tracte imparcial, però alhora d’enèrgica denúncia, que ha donat a la trista i lamentable noticia de la defunció d’un pacient mentre era traslladat a Barcelona per a ésser tractat d’un infart, atesa la impossibilitat de continuar fent-ho a les instal·lacions d’hemodinàmica de l’Hospital Joan XXIII de Tarragona.

Tot i així, vull posar de manifest el desencís que ha provocat entre el personal de l’esmentat Hospital la publicació d’un acudit del nostre admirat Faro en el que es presenta a un metge –identificat pel fonendoscopi que li penja del coll- sortint despreocupadament de la unitat d’hemodinàmica en acabar el seu torn de treball, fent cas omís a la entrada de la Mort, identificada pel seu vestit negre i la dalla.

 

No ens agrada que pugui traslladar-se, ni que sigui de broma, la imatge del metge que no s’implica amb la salut del seus pacients i menys en un moment com l’actual en què el col·lectiu de metges ha assumit en les seves pròpies retribucions les limitacions pressupostàries que també impedeixen l’obertura de la unitat d’hemodinàmica 24 hores al dia.

Precisament, si malgrat la reducció de les dotacions pressupostàries que han afectat a la sanitat pública, es mantenen els nivells de qualitat assistencial és, en gran mesura, per la implicació dels professionals que en formen part, moltes vegades més enllà del seu horari i que tenen com a límit els recursos materials que els hi proporciona el propi sistema sanitari pel qual treballen.

És públic i notori el posicionament dels metges de l’esmentat hospital en la reivindicació d’ampliació de l’horari de la unitat d’hemodinàmica i no considerem just que els professionals que presten serveis en aquesta unitat –que tenen tots noms i cognoms, fills i pares- siguin presentats, repetim, ni que sigui de broma, com uns professionals irresponsables només pendents del rellotge per marxar a casa.

No és cap crítica a l’agut sentit del humor de Faro, però entenc que la mateixa llibertat d’expressió amb la que es fan acudits ha d’emparar la meva crítica a com es presenta a uns grans professional com ho son els de l’Hospital Joan XXIII.

No vull acomiadar-me sense abans traslladar, en nom de la Corporació que presideixo i en el meu propi, el condol a la família del Sr. Gheron.Dr. Fernando Vizcarro
President del Col·legi Oficial de Metges de Tarragona

Cercar