El president de la Institució va fer un repàs a les principals fites assolides durant més d’una dècada al capdavant del COMT

 

L’Assemblea de Compromissaris del COMT va començar amb un sentit minut de silenci pels companys sanitaris que han perdut la batalla de la COVID. Poc després, es va presentar la liquidació pressupostària d’ingressos (1.333.195,24 euros) i despeses (1.267.186,32 euros) així com el balanç de situació corresponent a l’exercici 2019. Unes xifres que van ser aprovades per tots els assistents amb tan sols una abstenció.

La liquidació va mostrar un resultat de superàvit econòmic de 66.008,92 euros els quals es van destinar a una rebaixa de la quota col·legial ordinària de 20 euros. Rebaixa que s’ha fet efectiva en el rebut corresponent al segon trimestre. La mesura arriba després que la Junta de Govern presentés, el desembre de 2018, una previsió de superàvit de 60 mil euros dins dels pressupostos de l’any 2019 que anirien destinats a la reducció de la quota col·legial.

La memòria està a la vostra disposició en aquest enllaç.

Tot seguit el Dr. Fernando Vizcarro va presentar el seu informe com a president de la Institució durant els darrers 12 anys. El President va recordar les fites assolides durant aquest temps destacant la recepta electrònica, el conveni assolit amb la URV en matèria de docència o l’enquesta sobre l’eutanàsia elaborada entre la col·legiació.

Alhora també va destacar les darreres novetats aconseguides pel COMT com és la posada en marxa de l’aplicació per dispositius mòbils i tauletes que ja està en ple funcionament. Tanmateix, el Dr. Vizcarro també va voler posar de manifest les fites que, malgrat els grans esforços, no s’han assolit.

Acabades les paraules del President, el secretari del COMT va desglossar el decret de la convocatòria de les eleccions a Delegats de l’Assemblea de Compromissaris i Junta de Govern. El Dr. Mallol va explicar als presents el calendari electoral, les condicions d’elegibilitat i els terminis de les eleccions que tindran lloc el pròxim 15 d’octubre de 2020. Paral·lelament, es va presentar l’acord de Junta pel nomenament dels membres de la Junta electoral. Tot el mencionat anteriorment va ser ratificat per unanimitat pels compromissaris presents en l’Assemblea.